تبلیغات
جفت6 - خصوصیت آدمهای موفق
جفت6
شعر . برنامه . عكس . داستان . اشپزی . روانشناسی . اخبار . فروشگاه . سرگرمی . اسمس . جك . خاطرات . فلسفه . سینما و نقد فیلم . شاع

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 8 دی 1389
(   تمامی موفقان جهان ؛  بنوعی در رفتار با هم مشترك هستند  )
  «  شما گاهی فكر میكنید كه ؛ مثلا : اخلاق  این شخص چقدر شبیه خودم و یا  فلان شخص است »
لطفا سر فرصت كافی  و با دقت ؛  نكا ت ذیل را بخوانید و در مقایسه با  خودتان ؛ به هر موضوع یك  ٪  یا امتیاز دهید :
                         «   یكصد خصوصیات رفتاری در بین افراد موفق   »
1-     بخداوند ایمان دارند  و معتقدند كه ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شكست و در همه حال شاكر خداوند هستند .
2-     دارای اهداف مشخص هستند .
3-     همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .
4-     دارای روحیه مداومت و پشتكار هستند .
5-     در اثر بروز مشكلات متوقف نمیشوند .
6-     با متخصص مشورت مینمایند .
7-     تسلیم مشكلات نمیشوند و سخت كوش هستند .
8-     در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند .
9-     از غیر ممكن حرف نمی زنند .
10-  می دانند كه چه می خواهند.
11-  حاكم بر سرنوشت خود هستند .
12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند .
13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند .
14-  در پی  رسیدن به هدف خود ؛  راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض كنند ولی هدف را هرگز .
15-  به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را  نمیدهند .
16-  به گفته های بیجای  ؛ این و آن آنچنان توجه نمیكنند .
17- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند .
18-  ذهنشان در شرایط باور است .
19- خوب گوش میدهند و راهكارهای مناسب را پیدا میكنند.
20-  عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است .
21-  معتقد هستند كه  با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد .
22-  عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند .
23-  از نیروی دیگران نیز استفاده میكنند ؛ با شرایط  منصفانه .
24-  دیگران را تشویق میكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدیر و یاری  ؛ قرار میدهند .
25-  از حسادت  و خود خواهی به دور هستند .
26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند .
27-  عاشق رشد و اوج هستند .
28-  پیروز میشوند چون باور دارند .
29-  اشخاصی با احساس و هیجانی هستند كه خوب خود را كنترل میكنند .
30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است .
31-  در ابتدای كار حساب میكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش می ارزد ؟.
32-  ریسك میكنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیكنند و  معتقد هستند كه ذهن نیمه هشیارشان  ؛ نقشه را طراحی میكند .
33-  ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود .
34- معتقدند كه تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شكست خورده بودند .
35- میدانند كه جواب سوالات خود را ؛ از كجا تهیه كنند .
36- میتوانند یك گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع كنند .
37-  موفقیت را یك عادت میدانند .
38-  با كسانی همكاری میكنند كه با سختی ها كنار نمیایند .
39-  ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یك ورزشكار تمرین میكنند تا قوی تر شوند .
40-  با اراده راههای محال را پیدا میكنند .
41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند  میگویند.
42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است .
43-  در برابر شكستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میكنند .
44-  معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است .
45-  شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است .
46-  خویشتن را براحتی كنترل میكنند .
47-  احساس انصاف و عدالت  در درون آنهاست .
48-  در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند .
49- دارای برنامه قبلی و عملی هستند .
50-  همیشه از دیگران فعال تر هستند .
51-  دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند .
52-  نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند .
53-  بر تمام جزئیات  امور خویش احاطه دارند .
54-  حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همكاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند .
55-  براحتی اصول همكاری را رعایت میكنند ؛ و رضایت همكاران و پیروان را بدست می آورند .
56-  همیشه در پی آن هستند كه به دیگران خدمت كنند .
57-  از رقابت نمیترسند و از اینكه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .
58-   موفقیت و زحمات  پیروان  و همكاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میكنند .
59-  بسیار وفادار و صمیمی  هستند .
60-  در دل همكاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی كارند .
61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند .
62-  به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند .
63-  ادب را همچون ؛ خدمات میدانند .
64-  بهای پیشرفت و ترقی را می دهند .
65-  خواسته های خویش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میكنند .
66-  تنبل نیستند و كار امروز را به فردا موكول نمی كنند .
67-  در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند .
68-  مشكلات آنها را خسته نمیكند ؛ آنها مشكلات را خسته میكنند .
69-  در تصمیم گیری ها ؛  سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمیكنند .
70-  به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی دهند .
71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند .
72-  برای آینده همیشه پس انداز میكنند .
73-  توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده میكنند .
74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .
75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .
76-  برای اهداف خود زمان تعیین میكنند .
77-  فرق خود باوری و خوستائی را میدانند .
78-  تعادل رفتاری خود را خوب حفظ میكنند .( ظاهرشان نشان نمیدهد كه دارا هستند و یا ندار ) .
79-  تفاوت حیا و نجابت  را با كمروئی ؛ خوب میدانند .
80-  اهل تكبر نیستند و میدانند كه مثلا :  فروشنده ای كه متكبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست میدهد ویا........ .
81-  دیگران را بزرگ میكنند .
82-  در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل میگذارد .
83-  كسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی كند .
84-  بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم دیگران .
85-   از افراد منفی دوری میكنند .
86-  تا حدودی شوخ طبع هستند .
87-  برای جدی بودن ؛ از اخم  استفاده نمی كنند .
88-  در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت میكنند  .
89-  اكثرا ؛ افراد سختی كشیده  هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .
90-  خوب بلدند كه از خودشان دفاع  و مراقبت كنند .
91-  از تنهائی حوصله اشان سر نمیرود .
92-  خنده رو هستند و قاطع .
93-  به انچه میدانند ؛ جدا  عمل میكنند .
94-  در باره دیگران كمتر حرف میزنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن میگویند .
95-  سعی میكنند كه دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .
96-  وعده و قول بیخود به كسی نمیدهند .
97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .
98-  در اموری كه به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری  نمیكنند .
99-  در ندانسته هایش ؛ براحتی میگوید كه نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق میكند .
100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت كشتن نیست و قدر زمان را خوب میداند .
  اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید ؛ شما یا او؛  لایق رهبری هستید


طبقه بندی: مطالب علمی،  روانشناسی، 
برچسب ها: خصوصیت آدمهای موفق، خصوصیت آدمهای، موفق، آدمهای موفق، آدمها موفق،
ارسال توسط گروه نویسندگان . گرداوران مطالب گروه جفت 6
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كاربر عزیز سایت چطوره ؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin